fbpx

Jak obniżyć emisję zanieczyszczeń?

Wraz z rozwojem cywilizacji zwiększa się zapotrzebowanie na energię. Tradycyjne metody wytwarzania energii powodują jednak wysoki zanieczyszczania środowiska naturalnego. Jak obniżyć emisję zanieczyszczeń?

Nowoczesne rozwiązania z zakresu odnawialnych źródeł energii to jeden z głównych pomysłów na spowolnienie globalnego ocieplenia.

Stosując innowacyjne technologie, przyczyniamy się do znacznej poprawy stanu środowiska naturalnego i staramy się pokazać efektywną alternatywę dla powszechnie dziś używanych “brudnych” sposobów uzyskiwania energii (stare piece).

Jak obniżyć emisję zanieczyszczeń?

Praca fotowoltaiki jest najbezpieczniejszym źródłem energii, niewzbudzającym sprzeciwów społecznych i  nie wpływa na środowisko naturalne poprzez emisję jakichkolwiek substancji chemicznych. Faktycznie instalacja fotowoltaiczna nie zawiera żadnych płynów, ani gazów, które mógłby się ulotnić na przykład w przypadku fizycznego uszkodzenia. Nie spala też żadnych paliw kopalnych, ani nie wymaga dostarczenia żadnych substancji. Poziom emisji instalacji fotowoltaicznej jest zerowy.

Fotowoltaikę najlepiej połączyć ze źródłem ciepła np. pompą ciepła, wtedy w jeszcze większym stopniu ograniczamy emisję CO2.

Źródła emisji zanieczyszczeń

Substancje zanieczyszczające powietrze, których głównym źródłem jest niepełne spalanie paliw w przestarzałych typach kotłów lub w paleniskach indywidualnych stanowią poważny problem. Powodują one znaczne zanieczyszczenie powietrza, a tym samym przyczyniają się do zwiększonego ryzyka zapadania ludności na choroby cywilizacyjne. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza powinno stać się nadrzędnym celem państwowej polityki przede wszystkim w celu ochrony zdrowia i życia obywateli.

Sposoby ograniczania emisji zanieczyszczeń

Jednym ze sposobów ograniczania niskiej emisji jest wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii. W ostatnich latach obserwuje się intensywny rozwój odnawialnych źródeł energii w globalnym bilansie energetycznym.

Jak obniżyć emisję zanieczyszczeń?
Jak obniżyć emisję zanieczyszczeń?

W wyniku spalania węgla kamiennego powstaje 89% emisji CO2, gazu – 7%, drewna- 4%. W wyniku zastosowania instalacji fotowoltaicznej szacuje się, że emisja CO2 zmniejszy się o 14,8 Mg, w przypadku farm fotowoltaicznych – o 147,7 Mg, a montażu ogniw fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej – o 30,9 Mg.

Najwięcej energii przetwarzanej przez ogniwa fotowoltaiczne w Polsce jest w miesiącach: maj, czerwiec, lipiec, sierpień, najmniej zaś w miesiącach: listopad, grudzień styczeń, luty.

Budowa farmy fotowoltaicznej może przynieść znaczące korzyści ekologiczne. Dzięki realizacji tej inwestycji nastąpi znaczna poprawa jakości powietrza, zmniejszy się emisja CO2 do atmosfery o 147,2 Mg.

Kolejnym działaniem przyczyniającym się do poprawy jakości powietrza jest instalacja ogniw fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej.

Głównym celem wykorzystywania odnawialnych źródeł energii jest poprawa jakości powietrza i docelowo spełnienie norm jego jakości. Możemy wymieniać trzy możliwości ograniczania emisji zanieczyszczeń .

Pierwsze rozwiązanie zakłada budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy 440 kWp. Efekt ekologiczny możliwy do osiągnięcia po zastosowaniu tego wariantu to poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Zastosowanie tego wariantu pozwoli zmniejszyć emisję CO2 na terenie gminy o 147,7 Mg w ciągu roku.

Drugim działaniem wpływającym na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych jest instalacja ogniw fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w celu zaopatrzenia tych budynków w energię elektryczną. Dzięki zastosowaniu tego wariantu uzyska się zmniejszenie emisji CO2 o 30,9 Mg.                                                     

Trzecim z zaproponowanych rozwiązań jest montaż 20 instalacji hybrydowych pompy ciepła o mocy 10 kW oraz paneli fotowoltaicznych o mocy 1,6 kWp w gospodarstwach domowych. W wyniku zainstalowania tego systemu emisja CO2 zmniejszy się o 14,8 Mg.

Średni wskaźnik emisji udostępnionym przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami wynosi – 812 kg CO2/MWh, czyli produkując 1000 kWh energii ze słońca oszczędzamy 812 kg emisji CO2.

OZE odpowiedzią na zanieczyszczanie powietrza

Podsumowując – emisję zanieczyszczeń do atmosfery można znacznie obniżyć. Jak więc produkować czystą energię? Odpowiedź jest prosta – dzięki OZE. Ekologia w przypadku odnawialnych źródeł idzie w coraz większym stopniu w parze z ekonomią.

Jak w przypadku rozwoju różnych technologii, tak i w przypadku sektora OZE, powstają kontrowersje, jednak fotowoltaika z wieloma świetnie sobie radzi. Koszt inwestycji szybko się zwraca, a co więcej, fotowoltaika obniża emisję gazów cieplarnianych i pomaga w zmniejszeniu śladu węglowego.

Napisz do nas

    Umów się na bezpłatny audyt energetyczny, wypełnij formularz i pozwól nam przygotować ofertę na najlepszą fotowoltaikę dla Twojego domu.

    Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji.

    Facebook
    LinkedIn
    Instagram